statystyki

Jak samorząd organizuje lokalne przewozy

08.01.2016, 07:24; Aktualizacja: 08.01.2016, 08:23
bilet-autobus-telefon

Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego uznawane są za zadania własne gminy, powiatu i województwa (odpowiednio art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa).źródło: ShutterStock

Jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do zaspokajania potrzeb mieszkańców związanych z publicznym transportem zbiorowym. Czyli muszą się zająć jego planowaniem, organizacją i zarządzaniem.

Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego uznawane są za zadania własne gminy, powiatu i województwa (odpowiednio art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa). Jednostki samorządu terytorialnego (JST) mogą tworzyć związki i porozumienia w celu wspólnego wykonywania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na zasadach określonych w ustawach samorządowych. Powyższą regulację uzupełnia ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, która umożliwia zawieranie związków pomiędzy powiatami i gminami (art. 72a ustawy o samorządzie gminnym). Znowelizowana u.p.t.z. powierza również wykonywanie zadań publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego związkom metropolitalnym (art. 7 ust. 1 pkt 4b).

Ze względu na obszar

Znowelizowany art. 7 u.p.t.z. stanowi, że organizatorem publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest:

gmina na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, albo której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między gminami - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin, które zawarły porozumienie (art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.t.z.);

● związek międzygminny - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin tworzących związek międzygminny (art. 7 ust. 1 pkt 2 u.p.t.z.);

● powiat - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich lub któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów, które zawarły porozumienie (art. 7 ust. 1 pkt 3 u.p.t.z.);

● związek powiatów - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów tworzących związek powiatów (art. 7 ust. 1 pkt 4 u.p.t.z.);

● związek powiatowo-gminny - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na obszarze gmin lub powiatów tworzących związek powiatowo-gminny (art. 7 ust. 1 pkt 4a u.p.t.z.);

● związek metropolitalny - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w metropolitalnych przewozach pasażerskich (art. 7 ust. 1 pkt 4b u.p.t.z.);

● województwo - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich oraz w transporcie morskim, lub właściwe ze względu na najdłuższy odcinek planowanego przebiegu linii komunikacyjnej, w uzgodnieniu z województwami właściwymi ze względu na przebieg tej linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich przewozach pasażerskich, albo któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między województwami właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich, na obszarze województw, które zawarły porozumienie (art. 7 ust. 1 pkt 5 u.p.t.z.);

● minister właściwy do spraw transportu - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (art. 7 ust. 1 pkt 6 u.p.t.z.).

W ślad za powyższym u.p.t.z. wyróżnia następujące rodzaje przewozów:

● gminne przewozy pasażerskie, jako przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych jednej gminy lub gmin sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek międzygminny; inne niż przewozy powiatowe, powiatowo-gminne, metropolitalne, wojewódzkie i międzywojewódzkie (art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.t.z.). którego odmianą jest komunikacja miejska wykonywana w graniach administracyjnych miasta albo miasta i gminy, miast albo miast i gmin sąsiadujących – jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (art. 4 ust. 1 pkt 4 u.p.t.z.);

● metropolitalne przewozy pasażerskie, jako przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w graniach związku metropolitalnego, inne niż gminne, powiatowe, powiatowo-gminne, wojewódzkie i międzywojewódzkie (art. 4 ust. 1 pkt 5a u.p.t.z.);


Pozostało jeszcze 88% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane