Parlament przyjmuje kolejne ustawy mające bezpośredni wpływ na gminy, a lokalne władze czują się pozbawione prawa głosu.
Funkcjonująca od 1993 r. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego jest dla lokalnych włodarzy podstawową platformą komunikacji z przedstawicielami rządu.
Niestety, odkąd rząd Beaty Szydło rozpoczął urzędowanie – został zaprzysiężony przez prezydenta RP w połowie listopada 2015 r. – z reaktywacją komisji są problemy. – Związek Powiatów Polskich (ZPP) z dużym niepokojem obserwował brak wyznaczenia terminu kolejnego posiedzenia komisji wspólnej. Byliśmy gotowi wystąpić w tej sprawie z oficjalnym pismem, czemu zresztą daliśmy wyraz w licznych rozmowach telefonicznych z MSWiA – powiedział nam Grzegorz Kubalski z ZPP.