O 100 zł miesięcznie na osobę wzrośnie w przyszłym roku kwota dofinansowania do kosztów funkcjonowania placówek zajmujących się aktywizacją osób z uszczerbkiem na zdrowiu. Jednak wbrew zapowiedziom nie będzie dalszych jej podwyżek w kolejnych latach.
Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 23 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw). Obecnie dotacja dla warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) wynosi 14 796 zł rocznie na jednego uczestnika, co daje 1233 zł miesięcznie. Sęk w tym, że jest ona zamrożona w takiej wysokości od 2009 r., co skutkuje problemami z finansowaniem bieżącej działalności tych placówek i niskimi pensjami dla ich pracowników.
– W ostatnich latach rosły zwłaszcza koszty stałe związane z utrzymaniem budynków i samochodów. Brakuje też pieniędzy na bieżące naprawy – wskazuje Katarzyna Cieślarczyk, kierownik WTZ w Łasku.
Dlatego powiaty i same warsztaty wielokrotnie apelowały o podwyższenie dotacji. Początkowo projekt rozporządzenia, który został przekazany do konsultacji, przewidywał, że dofinansowanie do kosztów pobytu jednego uczestnika będzie wzrastać stopniowo. W 2016 r. dotacja miała wynosić 15 966 zł rocznie – 1333 zł miesięcznie, a potem co roku rosnąć o 600 zł, tak aby w 2020 r. osiągnąć poziom 18 396 zł, czyli 1533 zł miesięcznie. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiło się Ministerstwo Finansów. W opinii resortu taka skala podwyżek może stanowić zagrożenie dla płynności finansowej PFRON w kolejnych latach i dla realizacji innych nałożonych na powiaty zadań, na które otrzymują środki z funduszu. Projekt został zmodyfikowany w taki sposób, że dotacja na jednego uczestnika WTZ w skali miesiąca wzrośnie od przyszłego roku o 100 zł miesięcznie i będzie wynosić 1333 zł (15 966 zł rocznie), ale nie będzie już kolejnych podwyżek. W takiej właśnie wersji rozporządzenie zostało przyjęte przez rząd. Dla PFRON będzie to oznaczać wzrost wydatków na WTZ o 388,09 mln zł w skali roku. Dodatkowo – w związku z tym, że fundusz pokrywa 90 proc. kosztów pobytu uczestnika warsztatów, a powiat 10 proc. – starostowie będą musieli na ten cel przeznaczyć ze swoich budżetów o 43 mln zł więcej.
– Zaproponowana podwyżka nie odpowiada rzeczywistym potrzebom i nie wpłynie znacząco na poprawę naszej sytuacji – uważa Małgorzata Staszewska, kierownik WTZ w Chodzieży.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r.