Samorząd będzie mógł otrzymać maksymalnie 250 tys. zł dofinansowania na nową placówkę dziennego pobytu. Do 70 tys. zł uzyska na jego wyposażenie
Nawet 100 dziennych domów Senior-WIGOR może jeszcze w tym roku powstać dzięki przyjętej wczoraj przez rząd uchwale ustanawiającej program wspierający samorządy w tworzeniu placówek dla starszych osób. Będzie on realizowany w latach 2015–2020. Wersja programu przyjęta ostatecznie przez rząd zawiera wyższe kwoty dofinansowania, niż pierwotnie zakładano. Na założenie dziennego domu Senior-WIGOR gmina lub powiat będą mogły otrzymać do 250 tys. zł dotacji, czyli o 150 tys. zł więcej, niż proponowano. Z kolei na wyposażenie placówki dotacja będzie wynosić maksymalnie 70 tys. zł (było 50 tys.). Utrzymana została natomiast zasada, że jednostka samorządu musi zagwarantować wkład własny w wysokości 20 proc. kosztów inwestycji.
Reklama
Zasady rządowego programu przewidują też, że samorządy mogą się ubiegać o sfinansowanie jednej trzeciej kosztów pobytu seniora w dziennej placówce, ale nie będzie to mogło być więcej niż 200 zł miesicznie na jedną osobę (ta kwota nie zmieniła się). Pozostałe dwie trzecie kosztów będzie pokrywać gmina lub powiat z własnych pieniędzy (w tym z pochodzących z unijnych funduszy) oraz seniorzy i ich rodziny. Kryteria odpłatności będą ustalać samorządy.

Reklama
Na skutek wspomnianych modyfikacji zwiększona została łączna kwota przewidziana na realizację tegorocznej edycji programu. Zamiast 20 mln zł będzie to 30 mln zł.
– Do końca 2020 r. zarezerwowaliśmy na ten cel 370 mln zł – podkreśla Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.
Aby otrzymać dofinansowanie, samorząd będzie musiał złożyć swoją ofertę w konkursie ogłoszonym przez resort pracy.
W dziennym domu Senior-WIGOR będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Zgodnie z określonymi w programie standardami, pozbawiona barier architektonicznych placówka powinna zapewniać pomieszczenia m.in. do spotkań, gotowania, ćwiczeń i wypoczynku. W domu będzie też pokój pielęgniarski i miejsca do terapii indywidualnej oraz poradnictwa socjalnego. Do zadań placówki będzie należało zapewnienie przynajmniej jednego posiłku, a wokół jej budynku powinien być ogród.
W dziennym domu pobytu jeden pracownik ma się opiekować 15 seniorami. Tego typu placówka ma też zatrudniać fizjoterapeutę lub pielęgniarkę (ewentualnie ratownika medycznego), psychoterapeutę lub dietetyka. Ponadto we współpracy z innymi organizacjami będzie mogła świadczyć usługi poza swoją siedzibą.

1,2 tys. dziennych domów Senior-WIGOR ma powstać w ciągu 6 lat funkcjonowania rządowego programu

Etap legislacyjny

Przyjęcie uchwały przez rząd