Samorząd będzie mógł otrzymać maksymalnie 250 tys. zł dofinansowania na nową placówkę dziennego pobytu. Do 70 tys. zł uzyska na jego wyposażenie
Nawet 100 dziennych domów Senior-WIGOR może jeszcze w tym roku powstać dzięki przyjętej wczoraj przez rząd uchwale ustanawiającej program wspierający samorządy w tworzeniu placówek dla starszych osób. Będzie on realizowany w latach 2015–2020. Wersja programu przyjęta ostatecznie przez rząd zawiera wyższe kwoty dofinansowania, niż pierwotnie zakładano. Na założenie dziennego domu Senior-WIGOR gmina lub powiat będą mogły otrzymać do 250 tys. zł dotacji, czyli o 150 tys. zł więcej, niż proponowano. Z kolei na wyposażenie placówki dotacja będzie wynosić maksymalnie 70 tys. zł (było 50 tys.). Utrzymana została natomiast zasada, że jednostka samorządu musi zagwarantować wkład własny w wysokości 20 proc. kosztów inwestycji.
Zasady rządowego programu przewidują też, że samorządy mogą się ubiegać o sfinansowanie jednej trzeciej kosztów pobytu seniora w dziennej placówce, ale nie będzie to mogło być więcej niż 200 zł miesicznie na jedną osobę (ta kwota nie zmieniła się). Pozostałe dwie trzecie kosztów będzie pokrywać gmina lub powiat z własnych pieniędzy (w tym z pochodzących z unijnych funduszy) oraz seniorzy i ich rodziny. Kryteria odpłatności będą ustalać samorządy.
Na skutek wspomnianych modyfikacji zwiększona została łączna kwota przewidziana na realizację tegorocznej edycji programu. Zamiast 20 mln zł będzie to 30 mln zł.
– Do końca 2020 r. zarezerwowaliśmy na ten cel 370 mln zł – podkreśla Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.
Aby otrzymać dofinansowanie, samorząd będzie musiał złożyć swoją ofertę w konkursie ogłoszonym przez resort pracy.
W dziennym domu Senior-WIGOR będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Zgodnie z określonymi w programie standardami, pozbawiona barier architektonicznych placówka powinna zapewniać pomieszczenia m.in. do spotkań, gotowania, ćwiczeń i wypoczynku. W domu będzie też pokój pielęgniarski i miejsca do terapii indywidualnej oraz poradnictwa socjalnego. Do zadań placówki będzie należało zapewnienie przynajmniej jednego posiłku, a wokół jej budynku powinien być ogród.
W dziennym domu pobytu jeden pracownik ma się opiekować 15 seniorami. Tego typu placówka ma też zatrudniać fizjoterapeutę lub pielęgniarkę (ewentualnie ratownika medycznego), psychoterapeutę lub dietetyka. Ponadto we współpracy z innymi organizacjami będzie mogła świadczyć usługi poza swoją siedzibą.

1,2 tys. dziennych domów Senior-WIGOR ma powstać w ciągu 6 lat funkcjonowania rządowego programu

Etap legislacyjny

Przyjęcie uchwały przez rząd