Od 1 stycznia 2016 r. urzędy skarbowe będą mogły przekazać egzekucję opłat śmieciowych samorządom. Tak wynika z ustawy o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268).
– Po stoczeniu batalii w końcu ten przepis został wprowadzony – komentuje dr Małgorzata Kołecka, komornik z Urzędu Miasta w Stalowej Woli. Posłowie zamierzali odroczyć taką możliwość do lipca 2016 r. To jednak spotkało się z krytyką samorządowców. Ostatecznie parlament zgodził się, aby regulacja obowiązywała już od nowego roku.
Możliwość prowadzenia egzekucji opłat śmieciowych samorządy straciły 18 kwietnia 2015 r. Zniosła ją nowelizacja z 28 listopada 2014 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2015 r. poz. 87). Miała odciążyć gminy, zdjęła z nich bowiem obowiązek ścigania mieszkańców za niezapłacone rachunki za śmieci. Spadł on na urzędy skarbowe. Jednocześnie gminy mogły nadal, jeśli chciały, prowadzić egzekucję. Samorząd w tym celu powinien zawrzeć porozumienie z naczelnikiem urzędu skarbowego. W praktyce było to jednak niemożliwe. Problemem były pieniądze – aby przekazać to zadanie z powrotem do samorządu, konieczne było również zapewnienie dotacji na ten cel. Na to jednak budżet państwa nie przewidział funduszy. – Po zmianie przepisów urząd skarbowy będzie mógł przekazać nam to zadanie, bez zapewniania środków na ten cel – wyjaśnia Małgorzata Kołecka.
Część gmin planuje skorzystać z tej możliwości. Chodzi przede wszystkim o te, które aby prowadzić skuteczną egzekucję opłat śmieciowych, zainwestowały pieniądze – w wyposażenie stanowisk pracy, zakup sprzętu i programów, zatrudnienie pracowników.
– O tym, że fiskus nie traktuje tej egzekucji priorytetowo, przekonaliśmy się w ostatnich miesiącach w przypadku niektórych samorządów. Dlatego wolałyby same ściągać te opłaty – mówi Małgorzata Kołecka.
Nie wszyscy są jednak zwolennikami takiego rozwiązania. – Pierwotnie też nie byliśmy entuzjastami przekazania tego zadania do urzędów skarbowych. Ale okazuje się, że współpraca przebiega wzorcowo i w naszym przypadku jest bardzo skuteczna. Dlatego głęboko zastanowimy się, czy wracać do przejęcia tego zadania – mówi Sebastian Wlazły, kierownik wydziału podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Kórniku.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 1 stycznia