Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Do Sejmu wnieśli go posłowie PiS.
Obecny zapis stanowi, że obowiązek zapewnienia lokalu zamiennego w przypadku np. remontu starej kamienicy spoczywa na gminie jedynie do końca tego roku. Od 1 stycznia 2016 r. mieli przejąć go właściciele nieruchomości. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich, osób prywatnych nie stać jednak na pokrycie kosztów przeprowadzki najemców.

Nie mają mieszkań zastępczych, które mogliby im zaoferować. RPO alarmował, że brak przedłużenia obowiązku ich zapewnienia, który obecnie spoczywa na gminie, będzie skutkował tym, że lokatorzy kamienic, które nadają się do rozbiórki, mogą trafić na bruk. Na apel odpowiedział PiS. Z zaproponowanej noweli wynika, że gminy będą musiały zapewnić najemcom lokale zastępcze jeszcze przez 10 lat.

– Projektowana zmiana będzie miała wpływ na budżety jednostek samorządu terytorialnego, przy czym nie ma możliwości jego oszacowania ponieważ nie jest znana liczba budynków stanowiących własność osób fizycznych zasiedlonych przed laty w trybie administracyjnym, nie jest znany również ich stan techniczny – uzasadniają posłowie PiS.

Podkreślają też, że zmiana ta nie stanowi nałożenia na gminę nowego zadania własnego w stosunku do dotychczas realizowanych (do końca 2015 r.), co oznacza, że nie wymaga zwiększenia środków finansowych na jego realizację w postaci wzrostu dochodów samorządów.