Politycy zaskoczyli samorządowców. Gminy tylko do końca tego roku miały ponosić koszty zapewniania lokum osobom, które muszą opuścić mieszkanie ze względu na remont lub rozbiórkę budynku należącego do prywatnego właściciela. Ale posłowie PiS chcą przedłużyć ten obowiązek o kolejną dekadę. Jednak nie przewidzieli środków na zrefundowanie tych kosztów samorządom.
Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Został wniesiony do Sejmu. Ma wejść w życie do końca tego roku.
Gminy są zobowiązane do zapewnienia mieszkań zamiennych lokatorom, którzy opłacali czynsz regulowany i muszą wyprowadzić się z budynku z uwagi na remont lub rozbiórkę starej kamienicy. Muszą też ponieść koszty ich przeprowadzki. Jednak od 1 stycznia 2016 r. obowiązek ten mieli przejąć właściciele budynków. PiS proponuje, aby obecne rozwiązanie obowiązywało do 31 grudnia 2025 r.
Posłowie nie zadbali o dodatkowe pieniądze dla samorządów, choć jak sami wskazują w projekcie, zmiana będzie miała wpływ na ich budżety. Przy czym parlamentarzyści PiS dodają, że nie ma możliwości oszacowania skutków finansowych nowelizacji. Powód? Nie jest znana liczba budynków stanowiących własność osób fizycznych zasiedlonych przed laty w trybie administracyjnym, nieznany jest również ich stan techniczny. – Zmiana ta nie stanowi nałożenia na gminę nowego zadania własnego w stosunku do dotychczas realizowanych (do końca 2015 r.), co oznacza, że nie wymaga zwiększenia środków finansowych na jego realizację w postaci zwiększenia np. dochodów własnych gminy – czytamy w uzasadnieniu.
Samorządowców dziwi to, że PiS nie dotrzymuje wyborczej obietnicy. Zapowiadał, że za zadaniami, które będą nakładane na samorządy, będą szły pieniądze.
– Ta zmiana będzie rodziła skutki dla samorządów, dlatego powinna być zaopiniowana przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego – wskazuje Marek Wójcik, były wiceminister administracji i cyfryzacji, dyrektor Instytutu Samorządności. – Liczą się czyny, a nie słowa, zatem projekt powinien być uzgodniony z gminami, również w zakresie finansowania skutków wydłużenia o 10 lat obowiązku finansowania lokali zamiennych – dodaje. Wójcik liczy na to, że w czasie dalszych prac projekt zostanie poprawiony.
– Już raz przedłużono obowiązek zapewniania lokali zamiennych. Pierwotnie miał on wygasnąć do 31 grudnia 2004 r. Przełożono go do końca 2015 r., a teraz planowane jest kolejne przedłużenie o 10 lat. Proponowana zmiana nie jest dla nas zaskoczeniem, bo jesteśmy na nią przygotowani. W mojej ocenie byłoby lepiej, gdyby nie została ona wprowadzona – uważa Tomasz Krettek z biura polityki lokalowej i rewitalizacji w Urzędzie m.st. Warszawy. Wyjaśnia, że miasto i tak przydzielałoby lokale mieszkańcom kamienic nadających się do rozbiórki. – Jednak moglibyśmy uzależnić pomoc np. od sytuacji dochodowej. Teraz należy się ona tym, którzy opłacali czynsz regulowany, a nie zawsze jest to uzasadnione – tłumaczy Tomasz Krettek.
Etap legislacyjny
Projekt przez pierwszym czytaniem