Gminy również po 31 grudnia 2015 r. powinny zapewniać mieszkania zastępcze osobom, które muszą opuścić dotychczasowe lokum ze względu na remont lub rozbiórkę budynku należącego do prywatnego właściciela.
Tak uważa rzecznik praw obywatelskich, który o zmianę przepisów w tym zakresie zwrócił się do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka.
Obecnie właściciel kamienicy może wypowiedzieć najem, jeżeli budynek wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu. Jednocześnie ustawodawca wskazał, że w takich sytuacjach lokatorom przysługuje prawo do mieszkania zamiennego. Obowiązek jego zapewnienia oraz pokrycia kosztów przeprowadzki do 31 grudnia 2015 r. spoczywa na gminie.