Od stycznia 2016 r. do samorządów trafi na jednego ucznia 5357 zł subwencji oświatowej. Będzie ona wyższa od tegorocznej o 98 zł. Takie m.in. zmiany przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016. Dokument został skierowany do konsultacji społecznych.
– Zdecydowaliśmy się na podwyższenie od przyszłego roku tzw. wagi dla klas I–III szkół podstawowych z 0,03 do 0,045. Dzięki tej zmianie samorządy otrzymają więcej pieniędzy na te klasy, bo dla nich został wprowadzony ustawowy limit 25 uczniów – wyjaśnia Grzegorz Pochopień, dyrektor departamentu analiz i prognoz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
– Wzrośnie też waga dla organizacji pozaszkolnych w starostwach i województwach. W tych pierwszych większe pieniądze trafią np. do podległych im poradni psychologiczno-pedagogicznych, a w drugich do bibliotek i ośrodków doskonalenia nauczycieli – dodaje.
Resort edukacji zostawił po raz trzeci z rzędu mechanizm, który zakłada przyznanie subwencji oświatowej tym gminom, które nie prowadzą żadnej szkoły, bo np. przekazały wszystkie stowarzyszeniom. Dzięki temu mogą otrzymywać pieniądze z budżetu, które następnie w formie dotacji przekazują podmiotom prowadzącym na jej terenie placówki oświatowe.
W przyszłorocznym projekcie budżetu do gmin ma trafić 41,6 mld zł subwencji oświatowej. Będzie ona wyższa od tegorocznej o 1,2 mld zł.
Etap legislacyjny
Uzgodnienia międzyresortowe