Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nie planuje stworzenia oddzielnego funduszu na budowę chodników. Wskazuje jednak, że pieniądze na nie można uzyskać z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Samorządy mają czas na wnioskowanie o nie do końca października.
Na problem z budową chodników uwagę zwrócił Marek Matuszewski, poseł PiS (interpelacja nr 34532).
– Jednym z zadań samorządu terytorialnego jest organizacja bezpieczeństwa mieszkańców, również podczas przemieszczania się pieszych po drogach lokalnych i gminnych. Niestety, niskie budżety samorządów, szczególnie wiejskich, uniemożliwiają im sukcesywne tworzenie ciągów pieszych wzdłuż dróg – wskazał.
Dodał, że poprzez program dotowania budowy dróg gminnych zwiększono komfort podróży kierowców. – Należy w następnej kolejności pomyśleć o pieszych, którzy na terenach wiejskich bardzo często muszą się poruszać poboczem bądź skrajem jezdni, np. nieoświetlonym. Stworzenie funduszu dla samorządów na potrzeby budowy chodników ułatwi władzom realizację inwestycji oraz ograniczy narażanie mieszkańców na utratę zdrowia bądź życia – podkreślił Marek Matuszewski.
Jednak zdaniem Pawła Olszewskiego, wiceministra infrastruktury i rozwoju, wyodrębnienie takich środków z budżetu państwa nie jest konieczne. Gminy już teraz mogą wnioskować o środki z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019. Jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie dostępności transportowej.
Program przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych.
– Budowa chodnika może być jednym z elementów przewidzianych w zgłoszonym do dofinansowania zadaniu – zauważa Paweł Olszewski.
Na realizację zadań przewidzianych w programie jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotację w kwocie nieprzekraczającej 3 mln zł.
4 mld zł budżet państwa przeznaczy na budowę dróg gminnych w latach 2016–2019