W styczniu 2016 r. zostanie utworzony Fundusz Wsparcia Organizacji Pożytku Publicznego, nad którym nadzór obejmie minister pracy. Jego przychodami będą środki od podmiotów, które utraciły status OPP (chodzi o niewykorzystane przez nie przed utratą tego statusu pieniądze z 1 proc. PIT) lub które wydały fundusze pochodzące z 1 proc. PIT na cele niezwiązane z działalnością pożytku publicznego.
Organizacje, które będą chciały uzyskać wsparcie z nowego funduszu, będą musiały przystępować do otwartych konkursów ofert.
Reklama
Minister pracy skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. Wynika z niego, że ma on m.in. wyrównywać szanse rozwoju OPP, wzmacniać te, które funkcjonują lokalnie, oraz wspierać wolontariat. W ciągu 30 dni od wejścia w życie rozporządzenia fundusz ma przygotować plan działania.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach