Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kończy prace nad systemem informatycznym, który umożliwi ubieganie się o kartę dużej rodziny (KDR) przez internet. W ten sam sposób będą mogły zgłosić się firmy, które chcą udzielać ulg i zniżek.
– Karta dużej rodziny ma już ponad rok. Jest to czas na pierwsze podsumowania, ale patrzymy też w przyszłość – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, na konferencji poświęconej funkcjonowaniu programu wspierania rodzin wielodzietnych.
W całej Polsce o wydanie dokumentu uprawniającego do różnego typu ulg i zniżek wystąpiło już prawie 1,4 mln osób, a odebrało je 1,2 mln zł. Do tej pory najwięcej z nich – 203 tys. – zamówiono w województwie mazowieckim. Jest też już pierwszy samorząd, który postanowił skorzystać z możliwości połączenia swojej lokalnej karty z ogólnopolską. Na taki krok zdecydował się Ciechanów.
– Jeszcze trzy miesiące temu członkowie rodzin wielodzietnych musieli nosić przy sobie dwa dokumenty. Nie zawsze wiedzieli, z którego i kiedy mają skorzystać. Teraz jest im łatwiej, a i dla miasta oznacza to mniej biurokracji – przekonuje Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa.
Ponadto dzięki temu, że dotychczasowi partnerzy samorządu postanowili zgłosić się do ogólnopolskiego programu, z oferowanych przez nich zniżek mogą korzystać nie tylko mieszkańcy Ciechanowa, ale rodziny wielodzietne z całego kraju.
Z kolei Tomasz Krupski, zastępca burmistrza Grodziska Mazowieckiego, które jako pierwsze miasto wprowadziło w 2008 r. własną KDR, podkreślił, że od tego czasu liczba rodzin wielodzietnych się podwoiła.
Ponadto w resorcie pracy trwają prace nad systemem informatycznym, który wprowadzi ułatwienia w ubieganiu się o kartę. Wniosek o jej wydanie będzie można złożyć przez internet, a członek rodziny wielodzietnej będzie mógł monitorować stan jego załatwienia. Elektroniczną deklarację przystąpienia do programu będzie też mogła złożyć firma, która chce do niego przystąpić. Inny moduł systemu ma zaś umożliwić gromadzenie danych o dużych rodzinach i liczbie wydanych dokumentów.
– Chcemy iść w kierunku poszerzania zakresu ulg ustawowych. Sejm uchwalił właśnie nowelizację przepisów, które pozwalają na udzielanie rodzinom wielodzietnym ulg w opłatach za odpady – poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz.
Dodał, że zwrócił się do podmiotów zarządzających autostradami, aby również dołączyły do KDR.
8,5 tys. miejsc w całej Polsce udziela zniżek rodzinom wielodzietnym.