Obecne przepisy zobowiązują gminy do zapewnienia lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, który wymaga opróżnienia. Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 150) wyznaczyła datę 31 grudnia 2015 r. jako graniczną dla stosowania tego przepisu. Nowelizacja sprowadza się do jej usunięcia.
– Biorąc pod uwagę, że obowiązek ten jest realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego od roku 2002, na przestrzeni lat koszty były zróżnicowane i wynikały z bieżących potrzeb mieszkańców. Niemożliwe jest nawet szacunkowe wyliczenie kosztów dalszego działania tej ustawy – wskazują w uzasadnieniu posłowie PO.
Dodają, że jednostki samorządu terytorialnego reagując na potrzeby remontowo-budowalne swoich zasobów corocznie zabezpieczają w budżecie odpowiednie kwoty.
Gminy też nie wiedzą, ile będzie ich kosztowało dalsze stosowanie tego przepisu.
– Trudno oszacować koszty ustawy ze względu na zdarzenie przyszłe, niepewne, tj. decyzję nadzoru budowlanego nakazującego opuszczenie nieruchomości ze względu na stan techniczny. Należy jednak zaznaczyć, że nawet w przypadku, gdyby ten przepis nie został zmieniony, miasto i tak pomagałoby lokatorom, z tą tylko różnicą, że nie byłoby to możliwe w przypadku, gdyby osoba posiadała inny lokal, w którym mogłaby zamieszkać – mówi Katarzyna Pienkowska z Urzędu m.st. Warszawy.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji wniesiony do Sejmu