Rząd na wczorajszym posiedzeniu przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej. Regulacja ułatwi polskim samorządom realizację przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym. Chodzi o projekty np. z zakresu infrastruktury i transportu, wspólnej promocji regionu czy wspierania regionalnej przedsiębiorczości.

Projekt precyzuje zasady podejmowania międzynarodowej współpracy i upraszcza procedury z tym związane. Nowelizacja wprowadza m.in. zasadę milczącej zgody, która oznacza, że samorząd, który chce podjąć współpracę transgraniczną, uzyska ją automatycznie, jeśli w ciągu 6 miesięcy nie doczeka się decyzji w tej sprawie. Zgodę na przystąpienie Polski lub władz państwowych do Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej (EUWT) wydaje Rada Ministrów, zaś w przypadku samorządów – Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Do końca 2013 r. Komitet Regionów zarejestrował 45 EUWT, w tym trzy z udziałem polskich podmiotów: Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy, Tatry i Tritia. ©?
Etap legislacyjny
Projekt przyjęła Rada Ministrów