Małe gminy alarmują, że państwo o jedną czwartą obcięło im pieniądze na obsługę ewidencji ludności i załatwianie spraw cywilnych. Tyle dofinansowania, ile wykonanych zadań – odpowiada rząd
Samorządy się skarżą, że administracja rządowa zleca im wciąż nowe obowiązki, nie zapewniając odpowiedniego finansowania. W tym roku pojawił się nowy punkt zapalny w ich relacjach z rządem.
Przy okazji wprowadzenia specjalnej aplikacji Źródło, służącej m.in. do wydawania nowych dowodów osobistych, minister finansów i wojewodowie postanowili zmienić zasady finansowania tych zadań zleconych gminom przez państwo.