W sprawie zwiększenia dotacji dla domów pomocy społecznej (DPS) wystąpił do resortu pracy Związek Powiatów Polskich (ZPP). Samorządy bowiem od wielu lat borykają się z problemem zbyt niskiego dofinansowania przekazywanego przez budżet na mieszkańców umieszczonych w placówkach na starych zasadach. Chodzi o osoby skierowane przed majem 2004 r., od kiedy zaczęła obowiązywać ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.). Do kosztów ich pobytu nie dopłacają ani gmina, ani członkowie rodziny. Jest on finansowany z dochodu mieszkańca placówki – np. jego emerytury – oraz dotacji właśnie budżetowej. Jednak w związku z tym, że jest ona zbyt niska, to w połączeniu z opłatą wnoszoną przez seniora nie pokrywa pełnej kwoty utrzymania w DPS.
ZPP podkreśla, że brakujące środki samorządy muszą uzupełniać ze swoich budżetów. Stanowi to dla nich duże obciążenie, zwłaszcza gdy w DPS dominują osoby umieszczone na starych zasadach. Ponadto brak adekwatnej do potrzeb dotacji uderza również w pracowników tych placówek – ich pensje od wielu lat pozostają na niskim poziomie.
MPiPS w odpowiedzi na stanowisko związku wskazało, że przygotowało odpowiednią zmianę przepisów, która wprowadzi rozwiązania poprawiające sytuację finansową DPS. Wśród nich znajduje się nie tylko propozycja zwiększenia dotacji, ale też umożliwienie placówkom osiągania dodatkowych dochodów z działalności.
Zmiany te mają jednak niewielkie szanse na wejście w życie. Jest to związane z tym, że są one na etapie projektu założeń do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Został on wprawdzie skierowany w sierpniu 2014 r. na Stały Komitet Rady Ministrów, ale do tej pory go nie przyjęto. Propozycjom resortu pracy sprzeciwia się bowiem Ministerstwo Finansów, które wskazuje na znaczące zwiększenie wydatków budżetu państwa, tym bardziej że wyższe dotacje dla DPS to niejedyny kosztowny element tych założeń. Na porozumienie w tej kwestii i przeprowadzenie całego procesu legislacyjnego zostało zresztą mało czasu, ponieważ obecna kadencja Sejmu kończy się za kilka miesięcy.
Natomiast niezależnie od prac nad zmianami w przepisach, resort pracy informuje, że wystąpił do MF o zwiększenie środków w budżetach wojewodów, które byłyby przeznaczone na dofinansowanie pobytu osób skierowanych do DPS na starych zasadach.
– Zarząd ZPP jest umówiony na spotkanie z ministrem pracy i polityki społecznej 18 maja. Będziemy wtedy chcieli jeszcze raz poruszyć problem trudnej sytuacji DPS – zapowiada Rudolf Borusiewicz z ZPP.

305 mln zł kosztowałoby budżet państwa wg szacunków resortu pracy zwiększenie dotacji dla DPS w 2016 r.