Informacje o ilości zużytego ciepła systemowego z sieci miejskich czy o systemie wentylacji zastosowanym w budynku – wg Ministerstwa Klimatu i Środowiska m.in. tego brakuje w projekcie rozporządzenia.

Projekt dotyczy szczegółowych danych i informacji gromadzonych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) przygotowanej przez resort rozwoju i technologii.

CEEB służy do gromadzenia danych o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła. Według propozycji Ministerstwa Rozwoju i Technologii, zawartych w projekcie rozporządzenia, zakres zbieranych informacji ma zostać znacznie rozszerzony i podzielony na trzy grupy. Pierwsza będzie zawierać informacje o budynku lub jego części (lokalu), m.in. średnią temperaturę pomieszczeń ogrzewanych w sezonie grzewczym czy grubość ocieplenia dachu. W drugiej znajdą się dane o źródłach ciepła, energii elektrycznej lub spalania paliw (np. nominalna moc cieplna lub elektryczna, potwierdzenie spełnienia wymagań standardów niskoemisyjnych). Trzecia będzie zawierać informacje o wynikach kontroli przewodów kominowych, kontroli w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, odprowadzania nieczystości ciekłych, źródeł spalania paliw oraz rodzaju wykorzystywanego paliwa czy spełnienia wymagań określonych w uchwale antysmogowej. Inwentaryzacji budynków będą dokonywać m.in. kominiarze podczas przeglądów kominiarskich, a także urzędnicy wyznaczani przez gminy. „Od zawsze funkcjonuje obowiązek kominiarski i przy jego okazji będzie można zebrać więcej danych, żeby uzupełnić ewidencję CEEB. Gmina może działać tylko na zaproszenie właściciela” – napisał wczoraj w mediach społecznościowych Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

W uwagach do projektu MKiŚ proponuje dodanie informacji o cieple systemowym, co pozwoliłoby na aktualizację oceny potencjału zastosowania wysokosprawnej kogeneracji (równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej) oraz efektywnych systemów ciepłowniczych i chłodniczych (mapa ciepła), co leży w kompetencjach resortu klimatu. Według ministerstwa w bazie powinna znaleźć się też m.in. informacja o systemie wentylacji, ze szczególnym uwzględnieniem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła czy doprecyzowanie zakresu informacji udzielanych przez wojewódzkie inspektoraty środowiska o dofinansowaniach przyznanych np. na wymianę źródła ciepła. Resort uważa również, że w CEEB – oprócz informacji o przyznanych dodatkach: mieszkaniowym, energetycznym i zasiłku celowym z przeznaczeniem na ogrzewanie – powinny się znaleźć również te dotyczące dodatku węglowego czy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia, ale – jak czytamy w uzasadnieniu do projektu – uruchomienie w pełni funkcjonalnej bazy CEEB będzie uzależnione od gotowości technicznej systemu.©℗