Rząd chce uporządkować cały system zarządzania kryzysowego, uchwalając nową ustawę o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Projekt na przełomie roku otrzymał negatywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a główne zarzuty strony samorządowej to wprowadzanie dwóch nowych stanów – pogotowia i zagrożenia (przez krytyków nazywanych quasi-stanami nadzwyczajnymi) – niewymienionych w konstytucji oraz zbyt duża ingerencja w działania samorządów w tym drugim.