Ostatnie tygodnie w samorządach są w dużej mierze związane ze sporządzaniem sprawozdań za poprzedni rok budżetowy. Chodzi zarówno o sprawozdania finansowe z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jak i o sprawozdania budżetowe, w tym Rb-NDS, czyli kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.