Wymóg partycypowania przez uchodźców w kosztach utrzymania wprowadza podpisana właśnie przez prezydenta nowelizacja z 13 stycznia 2023 r. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju oraz niektórych innych ustaw (dalej: specustawa). Wchodzi ona w życie co do zasady dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, ale przypisy wprowadzające odpłatność za pobyt w miejscach zbiorowego zakwaterowania zaczną obowiązywać od marca.