Tak wynika z nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (dalej: specustawa ukraińska), nad którą w ubiegłym tygodniu prace zakończył parlament.
Zgodnie z nią po upływie 120 dni od pierwszego wjazdu na terytorium RP osoby przebywające w miejscach zbiorowego zakwaterowania będą musiały opłacić, z góry, 50 proc. kosztów pobytu – w kwocie nie wyższej niż 40 zł za osobę dziennie. Przepis ten zacznie obowiązywać od 1 marca 2023 r. Z kolei po upływie 180 dni od pierwszego wjazdu do Polski zapłacą 75 proc. kosztów, nie więcej niż 60 zł – ten wymóg wejdzie w życie 1 maja br.