A wszystko za sprawą ustawy z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (dalej: ustawa o zamrożeniu cen gazu; w chwili zamykania tego numeru czekała na podpis prezydenta).