26,80 zł miesięcznie – tyle maksymalnie będzie mogła pobrać gmina od mieszkańca za wywóz segregowanych odpadów. Oznacza to, że samorządy będą mogły podnieść obowiązujące stawki. To konsekwencja nowelizacji ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).
Wprowadziła ona górne stawki za śmieci. Zgodnie z nowymi przepisami maksymalne ceny zostały uzależnione od przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzanego na jedną osobę, który podaje GUS. Wczoraj wydał obwieszczenie, z którego wynika, że dochód ten wynosi 1340 zł.
Jeśli więc gmina uzależnia cenę za odpady od liczby mieszkańców danej nieruchomości, opłata za osobę nie może być wyższa niż 2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego, czyli nie pobierze więcej niż 26,8 zł miesięcznie. Natomiast maksymalna opłata może wynieść w przypadku stawki uzależnionej od: ilości zużytej wody – 9,38 zł za msześc.(0,7 proc. tego dochodu); od powierzchni lokalu mieszkalnego – 1,07 zł za mkw. (0,08 proc.). Gmina może też przyjąć, że opłata będzie naliczana na gospodarstwo domowe – wówczas wyniesie nie więcej niż 5,6 proc. dochodu, czyli 75,04 zł miesięcznie.