Spółdzielnie mieszkaniowe nie chcą ponosić odpowiedzialności za mieszkańców, którzy nie płacą za odpady. Domagają się zbadania sprawy przez Trybunał Konstytucyjny
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kujawy” w Barcinie wnioskuje o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego (TK) ustawy śmieciowej. Zwrócił się w tej sprawie do prokuratora generalnego RP, rzecznika praw obywatelskich i pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
Domaga się stwierdzenia niezgodności z Konstytucją RP art. 2 ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) w formie, w której obowiązuje od 1 lutego 2015 r.