Jego głównym celem jest kompleksowe unormowanie problematyki ochrony ludności i wszystkich działań państwa w tym obszarze, zarówno w czasie pokoju, jak i wojny. W ramach konsultacji projektu padło wiele krytycznych głosów odnośnie do propozycji MSWiA.
– Przedstawiony projekt ustawy stanowi bardzo poważne i realne zagrożenie dla bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej – alarmują obywatele w jednej z przesłanych opinii.