Nie, w ramach samorządowego programu na rzecz rodzin wielodzietnych nie można wprowadzać dodatków, ulg czy innych form wsparcia odnoszących się do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taką możliwość stwarzają natomiast inne regulacje prawne przewidujące uprawnienia dla gmin do wprowadzenia zwolnienia w tych opłatach.

Ustawa o KDR