Pierwszy raz przedstawiciele rządu zaproponowali lokalnym władzom udział w dystrybucji węgla dla odbiorców indywidualnych jeszcze pod koniec sierpnia. Samorządowcy jednoznacznie odrzucili taką możliwość już podczas spotkania roboczego i sprawa ostatecznie nie stanęła nawet na posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Temat powrócił za sprawą wypowiedzi wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, który poinformował, że specjalna oferta zostanie wysłana do samorządów i spółki komunalne będą mogły kupić węgiel po cenie niższej niż rynkowa, żeby następnie odsprzedawać je mieszkańcom. Taką ofertę w ostatni czwartek przedstawiła spółka PGE Paliwa (patrz: infografika). Samorządy nie chcą jednak konkurować z prywatnymi firmami sprzedającymi węgiel, a eksperci zwracają uwagę na wątpliwości prawne, które w przyszłości mogą przynieść spółkom komunalnym problemy. W efekcie zainteresowanie jest niewielkie.