Uchwalone zmiany w ustawie o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej zakładają, że rodzina zastępcza zawodowa, która będzie pełnić funkcję pogotowia rodzinnego otrzyma miesięcznie wynagrodzenie nie niższe niż 5084 zł - powiedziała wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.

"Sejm uchwalił długo oczekiwane zmiany w ustawie o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej. Nowelizacja jest kontynuacją działań rządu, których celem jest poprawa sytuacji dzieci" - podkreśliła w piątek w rozmowie z PAP wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.

Zdaniem wiceminister nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom rodzin zastępczych i mają na względzie dobro dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych. "Co do zasady nie będą tworzone nowe domy dziecka, a starostowie, poza wyznaczonym limitem, nie będą mogli odmawiać przyjmowania dzieci spoza swojego powiatu do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka" - wyjaśniła.

Dodała, że dzięki poprawce zgłoszonej przez Prawo i Sprawiedliwość podczas prac w Sejmie nad projektem, wynagrodzenie przysługujące rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka nie będzie mogło być niższe niż 4100 zł miesięcznie. W przypadku zaś, gdy rodzina zastępcza zawodowa będzie pełnić funkcję pogotowia rodzinnego otrzyma miesięcznie wynagrodzenie nie niższe niż 124 proc. tej kwoty, czyli nie mniej niż 5084 zł.

"Zniesione będzie również kryterium dochodowe obowiązujące przy przyznawaniu pomocy na usamodzielnienie osobom opuszczającym pieczę zastępczą po osiągnięciu pełnoletności, dzięki czemu z pomocy będzie mogło skorzystać więcej młodych osób wkraczających z dorosłość" - podsumowała wiceminister Socha.

Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.(PAP)

Autorka: Agnieszka Gorczyca