Pani Edyta wychowuje z mężem czwórkę dzieci. Od września 2014 r. wszyscy mają karty dużej rodziny (KDR), dzięki czemu mogą korzystać z wielu ulg i zniżek. Najstarszy syn czytelniczki, który jest na drugim roku studiów, zaczął w tym miesiącu dorabiać jako kelner. Chłopak ma podpisaną umowę-zlecenie na pół roku i cały czas mieszka z rodzicami. – Czy to, że pracuje i zarabia, może spowodować, że nie będzie już uprawiony do karty – martwi się pani Edyta.
Czytelniczka nie musi się obawiać, że jej syn straci KDR. Przysługuje ona pracującemu studentowi, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców. Nie ma również znaczenia to, czy są to studia licencjackie, magisterskie, jednolite, doktoranckie, wieczorowe czy zaoczne. Co więcej z ulg i zniżek oferowanych przez instytucje lub firmy, które przystąpiły do rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych, student może korzystać także wtedy, gdy kształci się on na uczelni zagranicznej, a w Polsce spędza np. czas wolny od studiów.
Reklama
Co do zasady KDR przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat. Okres ten może być jednak wydłużony do osiągnięcia przez nie 25 lat, o ile uczy się w szkole lub w szkole wyższej. W tym ostatnim przypadku dokument zachowuje ważność do końca roku akademickiego, w którym planowane jest zakończenie nauki. O tym, kiedy to następuje, decyduje każda szkoła w przyjętym regulaminie studiów.

Reklama
W związku z tym przy składaniu wniosku o wydanie kart dla członków rodziny trzeba pokazać oświadczenie lub zaświadczenie zawierające planowaną datę zakończenia edukacji. Jeśli zostanie ona przerwana przed tą datą lub przed skończeniem 25 lat, nie będzie można dalej korzystać z przywilejów wynikających z posiadania KDR. Co więcej w związku z tym, że gminę, która wydała dokument, należy informować o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do karty, to również fakt przedwczesnego zakończenia nauki podlega zgłoszeniu. W takim przypadku karta zostanie unieważniona. Przepisy nie przewidują jednak żadnej sankcji za korzystanie z karty przez osobę, która straciła do niej prawo.
Podstawa prawna
Art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 10 ust. 4 pkt 4 ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863).