Nie ma jednolitego stanowiska w sprawie możliwości poszukiwania przez organ następów prawnych nieżyjącej strony postępowania.

Rozbieżności w orzecznictwie