Zgodnie z art. 31 ust. 1 prawa oświatowego wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.
Z kolei przepisy materialno-prawne związane z kierunkami wykorzystania dotacji zawarte są w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Z tego przepisu wynika m.in., że: