Zarządzenia dotyczące tych kwestii nie mają jednak charakteru uniwersalnego, bo działają wyłącznie w czasie zawieszenia zajęć z powodów związanych z epidemią koronawirusa. Od 1 września 2022 r. wejdą jednak w życie zmiany wprowadzane nowelizacją ustawy o systemie oświaty. I każde zawieszenie zajęć, niezależnie od jego przyczyn, będzie skutkowało koniecznością przejścia szkoły w tryb pracy zdalnej. Powoduje to, że dotychczasowe rozwiązania zawarte w zarządzeniach dyrektora stają się niewystarczające, a zasady prowadzenia nauki zdalnej muszą zostać wprowadzone do statutów szkół. Wakacje to czas, w którym powinny się tym zająć.

Bez względu na przyczynę