Wykwaterowania zabraniał art. 15zzu ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.). Wskazywał, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego. Jak pisaliśmy („Pandemia już nie ochroni przed eksmisją” DGP nr 70/2022), został on jednak uchylony ostatnią nowelizacją z 8 kwietnia 2022 r. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 830, dalej: specustawa).
– Gmina Olsztyn ma przyjętych do realizacji 807 wyroków sądowych orzekających eksmisje. Z uwagi na zniesienie zakazu podejmiemy czynności wymagane przepisami, by odzyskać zadłużone lokale mieszkalne zajmowane bez tytułu prawnego – informuje Zbigniew Karpowicz, dyrektor Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie.