„Finansowanie rozwoju miast i regionów ze wsparciem instytucji rozwojowych” – taki był temat jednej z głównych debat Samorządowego Kongresu Finansowego w Sopocie. Wydarzenie, które odbyło się w dniach 11–12 kwietnia, jest jedną z dwóch części projektu Local Trends, na który składa się jeszcze Europejskie Forum Samorządowe w Poznaniu.

Specjalne preferencje

Podczas debaty poświęconej finansowaniu rozwoju samorządowcy mogli zapoznać się z aktualnymi informacjami dotyczącymi m.in. przeznaczonych dla nich funduszy publicznych i innych środków.
Reklama
– BOŚ ma do wykonania szczególną misję wobec polskich podmiotów, zarówno przedsiębiorstw, jak i samorządów terytorialnych. Jest nią finansowanie zielonej transformacji polskiej gospodarki – powiedział na początku debaty Robert Kasprzak, wiceprezes zarządu BOŚ.
Jak wskazał, jedną z dróg realizacji misji banku jest optymalny dobór środków dla klientów, pochodzących z różnych źródeł, w tym z instytucji rozwojowych, takich jak Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) czy Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Chodzi również o odpowiednią konstrukcję oferty, która ma zachęcać do inwestycji w transformację gospodarki w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Robert Kasprzak wymienił w tym kontekście energetykę i rozwój odnawialnych źródeł energii, dodając, że tego typu projekty dotyczą również np. transportu, budownictwa czy przemysłu.

Reklama
Oferta BOŚ jest szeroka. Przykładem preferencyjnego finansowania jest oferowany we współpracy z BGK kredyt z premią termomodernizacyjną i remontową czy środki z EBI, które mogą być wykorzystane m.in. na cele związane z ochroną środowiska i rozwijanie odnawialnych źródeł energii.
– Organizujemy emisje „zielonych” obligacji, udzielamy „zielonych” kredytów dla firm budowlanych, czyli oferujemy preferencje w przypadku inwestycji, które przyczyniają się do obniżenia emisyjności. Udzielamy także korzystnych, „zielonych” gwarancji, jeśli inwestycja przynosi określony efekt środowiskowy – podawał kolejne przykłady wiceprezes BOŚ.
Dodał, że bank wspiera również ważne działania inicjowane przez BGK – program Polskich Inwestycji Strategicznych.
– Przygotowaliśmy finansowanie obrotowe dedykowane wykonawcom w ramach tego projektu. Oferujemy im szybką ścieżkę, sprawną obsługę i dobre warunki – mówił Robert Kasprzak.
Wsparcie wyspecjalizowanej instytucji finansowej, jaką jest BOŚ, poza preferencyjnymi warunkami ma jeszcze jedną zaletę. Bank daje coś więcej niż tylko pieniądze – dzieli się wiedzą.
– Już na etapie wstępnym, planowania inwestycji, jesteśmy partnerem dla samorządów czy dla przedsiębiorstw, poprzez doradztwo. Chodzi zarówno o finanse, czyli odpowiedni dobór środków, jak również doradztwo dotyczące wyboru technologii, a później ocenę postępów realizacji inwestycji i jej skutków – mówił Robert Kasprzak.
Przykładem jest finansowanie z grantów EBI w ramach programu ELENA, połączone z doradztwem w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej i analizą dokumentacji technicznej na etapie przygotowania inwestycji.

Mniejsze wydatki

Inwestycje związane z transformacją energetyczną zyskały szczególne znaczenie wobec wzrostu cen energii. Niezależnie od aspektów środowiskowych, wiele zielonych inwestycji prowadzi do zmniejszenia wydatków. Chodzi np. o rozwój odnawialnych źródeł energii czy ocieplanie budynków. Robert Kasprzak podał w tym kontekście przykład budowy infrastruktury wykorzystującej odpady komunalne do produkcji energii.
– Nie ma innej drogi niż zmniejszanie uzależnienia od paliw kopalnych. Współfinansujemy np. nowoczesną elektrociepłownię w Olsztynie, jest kilka innych miast, które takie projekty finalizują. Jedno z polskich miast planuje połączyć OZE z instalacją wodorową, co ma pozwolić na jego uniezależnienie w ciągu 3–4 lat od kopalnych źródeł energii – opowiadał Robert Kasprzak.
Wiceprezes BOŚ mówił o inwestycji w Olsztynie również jako o przykładzie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) łączącego wiele podmiotów – samorząd, międzynarodowego inwestora, a także różne instytucje, m.in. BOŚ, Polski Fundusz Rozwoju, EBI czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Widzowie debaty pytali również o konsekwencje wzrostu stóp procentowych. Jak mówił wiceprezes BOŚ, rynek finansowy na bieżąco i adekwatnie reaguje na zmiany.
JPO