Przewożenie uchodźców z Ukrainy nie uzasadnia dokonania zajęcia prywatnego busa w trybie ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: u.p.o.o.). Zgodnie z art. 208 ust. 1 i 2 u.p.o.o. na urzędy i instytucje państwowe oraz przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także osoby fizyczne może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych, które polegają na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele związane z bezpieczeństwem państwa. Świadczenia rzeczowe mogą być wykonywane na rzecz sił zbrojnych, jednostek organizacyjnych stanowiących bazy formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych, jednostek organizacyjnych obrony cywilnej oraz jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.
Podstawa działania