Tak, gdyż włodarz jest organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy w myśl art. 19 ust. 1 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (dalej: u.z.k.). W ramach tego zadania kieruje monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy. Koordynacja transportu uchodźców niewątpliwie stanowi element zarządzania kryzysowego.
Definicja pojęcia