1 stycznia 2022 r. terytorium najbogatszej polskiej gminy Kleszczów zostało pomniejszone o 2061 ha na korzyść sąsiedniej gminy Bełchatów. Procedura zmiany granic przebiegła w ekspresowym tempie. Na początku września ubiegłego roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) poinformowało radę gminy o rozpoczęciu procesu na wniosek wojewody łódzkiego. Rada gminy dostała trzy miesiące na przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami i wydanie opinii w sprawie zmiany granic.
Mieszkańcy przeciwni