Początek roku przyniósł samorządom nowe obowiązki dotyczące przyjmowania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. Ustawodawca postanowił przy tym, że wyższe świadczenie przysługiwać będzie mieszkańcom tych gospodarstw domowych, dla których główne źródło ogrzewania zostało zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Przypomnijmy, że CEEB została wprowadzona 1 stycznia 2021 r. mocą ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2127; dalej: nowelizacja), by dokonać gruntownej inwentaryzacji przestarzałych i nieekologicznych źródeł ciepła. Założenie jest takie, że właściciele lub zarządcy budynków czy lokali muszą złożyć deklarację informującą, czy takie urządzenia u siebie mają i jakiego rodzaju - w terminie do połowy tego roku (art. 15 ust. 1 nowelizacji w zw. z komunikatem ministra rozwoju, pracy i technologii z 25 marca 2021 r. ws. określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków; Dz.U. poz. 583).
I tu pojawia się problem który sygnalizują samorządowcy - jak sprawdzać, czy ktoś rzeczywiście ma piec na paliwo stałe i czy zgłosił go do bazy emisyjności. W końcu tylko wówczas można otrzymać dodatek w podwyższonym wymiarze. Urzędnicy przyjmujący wnioski informują, że wiele osób niewłaściwie zaznacza w nich punkt dotyczący ich źródeł ciepła. Po prostu podają, że ogrzewają się piecem i nie widzą, że w tym miejscu formularza należy podać informacje o źródle ciepła, ale tylko takim, który jest wpisane albo choćby zgłoszone do CEEB. Urzędnicy w wielu przypadkach mają wątpliwości, czy ktoś powinien otrzymać świadczenie, ale wnioski przyjmują, bo nie mają uprawnień, by to skontrolować. Obawiają się jednak, że brak weryfikacji oznaczać będzie za jakiś czas dodatkowy kłopot z nienależnie pobranymi świadczeniami, o odpowiedzialności za to nie wspominając.