Wspomniane placówki zapewniają czasowe schronienie oraz odpowiednie wsparcie osobom, które z różnych powodów, np. zdarzenia losowego czy sytuacji kryzysowej, musiały opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania.
W porównaniu do dotychczas obowiązującego rozporządzenia nowe przepisy porządkują oraz uszczegóławiają standard podstawowych usług świadczonych w zakresie: interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym oraz potrzeb bytowych. W ramach tego pierwszego dopisane zostało zapewnienie natychmiastowej pomocy psychologicznej, a w drugim szczególny nacisk położono na rozwijanie kompetencji wychowawczych i umiejętności samodzielnego funkcjonowania matek oraz kobiet w ciąży, a także na udzielenie im pomocy w uzyskaniu dostępu do lokalu mieszkalnego. Natomiast w przypadku standardu bytowego na domy nałożony został wymóg zapewnienia pomieszczenia do pracy indywidualnej oraz do przechowywania wózków dziecięcych – o ile pozwalają na to warunki. Jeśli zaś chodzi o pomieszczenia kuchenne, to wprowadzone zostały przepisy, które poza posiadaniem co najmniej jednej ogólnodostępnej kuchni lub aneksu kuchennego wymagają wygospodarowania odpowiedniej w stosunku do liczby mieszkańców liczby miejsc do przygotowywania i jedzenia posiłków. Co ważne domy, które nie spełniają obecnie nowych standardów bytowych, będą miały 24 miesiące na dostosowanie się do nich.