Zgłoszenie pieca do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), a nie uzyskanie wpisu do niej, wystarczy do otrzymania dodatku osłonowego w podwyższonej kwocie – przewiduje art. 7 ustawy z 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, którą Sejm uchwalił na ostatnim posiedzeniu. Prezydent już ją podpisał i ustawa czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Modyfikacja ta jest związana z możliwością uzyskania przez rodzinę jednorazowego dodatku osłonowego w podwyższonej kwocie. Co do zasady kwota tego świadczenia wynosi od 400 zł do 1150 zł w zależności od tego, ile osób liczy gospodarstwo domowe, a wyższe wsparcie (od 500 zł do 1437,50 zł) przysługuje gospodarstwom domowym, które korzystają z jednego z wymienionych w przepisach źródeł ogrzewania zasilanego węglem, o ile został wpisany do CEEB.
Wiele rodzin jeszcze nie dopełniło tego obowiązku (mają czas do końca czerwca) i chce to zrobić teraz, aby otrzymać wyższe wsparcie. Problem w tym, że w przypadku zgłoszeń w formie pisemnej gminy mają sześć miesięcy na ich wpisanie do CEEB. Osoba ubiegająca się o dodatek nie ma wpływu na to, kiedy jej zgłoszenie zostanie umieszczone w ewidencji i może nie otrzymać wyższego świadczenia, bo – jak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Klimatu i Środowiska – gmina odpowiedzialna za jego przyznawanie ma weryfikować, czy dane źródło ogrzewania w niej figuruje. Dzięki zmianie przepisów nie będzie to już miało znaczenia, bo nowe brzmienie art. 2 ust. 6 ustawy o dodatku osłonowym mówi nie o wpisaniu, ale o zgłoszeniu do CEEB jako warunku uzyskania wyższego świadczenia. ©℗
Etap legislacyjny
Ustawa podpisana przez prezydenta