Po trzech tygodniach od przyjęcia została ogłoszona uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 64). Jest to pierwsza okazja, aby szczegółowo zapoznać się z wprowadzonymi modyfikacjami, bo projekt jej nowelizacji nie był przekazany do konsultacji publicznych, w tym z osobami niepełnosprawnymi, co jak podkreśla dr Agnieszka Dudzińska z Uniwersytetu Warszawskiego, stanowi naruszenie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
Tak jak dotychczas program „Za życiem”, który stanowi załącznik do uchwały, składa się z części opisowej: diagnozy i sześciu priorytetów, w których wyodrębnionych zostało po kilka działań, oraz harmonogramu i planu finansowego. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami udzielanymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w programie uwzględnione zostały nowe działania, w tym m.in. wprowadzenie doradcy rodziny, zwiększenie dostępności pomocy prawnej oraz zajęcia edukacyjne dla młodzieży na temat świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Kilka zostało usuniętych lub zmodyfikowanych – zwłaszcza w ramach priorytetu czwartego, obejmującego wsparcie mieszkalnictwa.