Posłowie Lewicy zwrócili uwagę, że w uzasadnieniu nowelizacji z 14 października 2021 r. ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1918) można przeczytać, iż ma ona „służyć przeciwdziałaniu nadużywania instytucji ochrony międzynarodowej przez cudzoziemców, którzy dla osiągnięcia innych celów niż ochrona przed prześladowaniem lub doznaniem poważnej krzywdy, przez złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, uzyskują przysługujące wnioskodawcom prawa”. Przywoływane jest również zagrożenie związane z napływem wielu „zradykalizowanych przedstawicieli różnych kultur i religii, a nawet ekstremistów”.
– Nie znajdujemy jednak żadnych danych, które informowałyby o skali nadużywania instytucji ochrony międzynarodowej i o liczbie zatrzymanych osób związanych z organizacjami terrorystycznymi – wskazała Daria Gosek-Popiołek, posłanka Lewicy, w piśmie do MSWiA. Zapytała też, o jakie przypadki nadużywania instytucji ochrony międzynarodowej chodzi, i poprosiła o podanie skali zjawiska