Słyszałem o wprowadzeniu karty dużej rodziny. Czy ja, nieposiadający żadnego własnego dziecka, ale mąż matki z trójką dzieci, mam także prawo do takiego dokumentu? Na czym polegają uprawnienia z niego wynikające – pyta pan Michał.
Ogólnopolska karta dużej rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych, posiadających przynajmniej trójkę dzieci. Dzięki niej rodzina ma tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea bądź przejazdy komunikacją publiczną. Można taniej kupić podręczniki dla dzieci, pakiet medyczny, benzynę, nocleg w hotelu, ubezpieczenia komunikacyjne czy majątkowe i rolne. Zniżki oferują instytucje publiczne oraz wielu przedsiębiorców prywatnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom, systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca ze zniżką mają logo „Tu honorujemy kartę dużej rodziny”.
Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny i nie zależy od dochodu. Rodzice mogą korzystać z niej dożywotnio, dzieci – do 18. roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Mają do niej prawo także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Bez znaczenia jest, czy dzieci pochodzą z jednego związku małżeńskiego, czy też różnych, a także to, czy rodzice mają ślub. Uprawnienia przysługują zarówno małżeństwom, osobom tworzącym związki nieformalne, a także rozwiedzionym. Wystarczy, że rodzic ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (nieważne, z jakich związków ani czy z nim mieszkają). Prawo to rozciąga się także na małżonka rodzica przynajmniej trójki dzieci, nawet jeśli nie ma on żadnego własnego dziecka. Jeśli pan Michał poślubił matkę trójki dzieci, on też skorzysta z 50-proc. ulgi, idąc np. do muzeum Chopina w Warszawie.
Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek dorosłego członka rodziny. Przy tym nie ma znaczenia miejsce zameldowania. Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Rodzina nie musi też mieszkać razem, by otrzymać zniżki. Nawet gdyby członkowie rodziny mieszkali na terenie różnych gmin, wówczas każdy członek rodziny składa wniosek w gminie właściwej dla swojego miejsca zamieszkania.
Szczegółowe informacje o karcie i o tym, co oferuje, można otrzymać pod numerem infolinii (22) 661 11 99 oraz na stronach: www.rodzina.gov.pl, www.empatia.mpips.gov.pl.
Podstawa prawna
Par. 2–17 rozporządzenia Rady Ministrów z 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 755 ze zm.).