Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.). W jej art. 10 znalazła się zmiana, która dotyczy bezpośrednio ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1329). Zgodnie z jej przepisami rodzice dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu – jeśli powstały one w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w trakcie porodu – mogą ubiegać się przyznanie 4 tys. zł jednorazowego świadczenia. W tym celu muszą złożyć wniosek w gminie w ciągu 12 miesięcy od narodzin dziecka. To właśnie ma się zmienić, bo projekt zakłada, że w przypadku, gdy wniosek będzie dotyczył dziecka znajdującego się pod opieką prawną, faktyczną lub dziecka przysposabianego, wspomniany termin 12 miesięcy będzie liczony od dnia objęcia opieką lub adopcji małoletniego.
– To bardzo potrzebna zmiana, bo procedury adopcyjne trwają na tyle długo, że osoby decydujące się na przysposobienie niepełnosprawnego malucha nie są w stanie złożyć wniosku o świadczenie, zanim skończy on rok życia. Czasami adoptowane są też starsze dzieci, dlatego istotne jest wprowadzanie udogodnień w dostępie do pomocy finansowej – mówi Joanna Luberadzka-Gruca z Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.