Jakiego rodzaju odpady najczęściej trafiają do Polski nielegalnie?
W ubiegłym roku były to głównie różne mieszaniny odpadów składające się przykładowo z tworzyw sztucznych, gumy, metali, kabli, tektury (400 ton), a także odpady komunalne (48 ton), odpady gleby, ziemi, kamieni (5390 ton), odpady z budowy (60 ton). Dużą ilość stanowiły uszkodzone pojazdy (110 sztuk), zużyte części do nich (152 ton), katalizatory (23 ton). Często zdarzało się także przechwytywanie złomu metali (243 ton), akumulatorów (36 ton), złomu elektronicznego i innych odpadów. W tym roku charakterystyka nielegalnych transportów odpadów zatrzymywanych przez Krajową Administrację Skarbową wygląda podobnie.