Zasady wyłaniania firm zajmujących się odbiorem odpadów nie wymagają zmiany. Tak wynika z opinii zleconej przez Biuro Analiz Sejmowych
Ekspertyza, która jutro będzie omawiana na posiedzeniu sejmowej podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami, wywołuje ostry sprzeciw samorządów walczących o bezprzetargowe zlecenia na odbiór śmieci dla swoich zakładów budżetowych. Ministerstwo Środowiska skłaniało się do wprowadzenia takiej preferencji podczas przygotowywanej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
– Będziemy rozważać wprowadzenie zasady in house, czyli możliwości bezprzetargowego wyłaniania firm zajmujących się wywozem śmieci, o ile oczywiście przepisy zamówień publicznych na to pozwolą. Samorządy mogłyby zlecić bezprzetargowo odbiór odpadów własnemu przedsiębiorstwu – zapowiadał jeszcze we wrześniu w wywiadzie dla DGP Janusz Ostapiuk, wiceminister środowiska.