W Ministerstwie Środowiska trwają gorączkowe prace nad ustaleniem wytycznych. Na ich podstawie gminy będą wyliczać stawki za zagospodarowanie odpadów.
Na biurku wiceministra środowiska leży już gotowa wstępna ekspertyza dotycząca minimalnych i maksymalnych opłat za śmieci. Przygotowali ją specjaliści ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Czas na jej opracowanie mieli do końca października, ale rządowe zlecenie zrealizowali szybciej. Co prawda w przygotowaniu jest jeszcze bardziej dogłębny raport, ale tezy płynące ze wstępnej jego wersji nie powinny się znacznie różnić. Dlatego już na podstawie m.in. tej ekspertyzy rząd przedstawi propozycję opłat za odpady.

Na szybko