Tak, sfinansowanie z budżetu gminy dowozu dzieci do szkoły zlokalizowanej poza przypisanym uczniom obwodem jest jak najbardziej możliwe. Nie ma w tym zakresie ani ryzyka naruszenia ustawy o finansach publicznych, ani ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wydatek ten wpisuje się bowiem w podstawowe uprawnienie rodziców, a dotyczące prawa wyboru szkoły, do której ma uczęszczać ich dziecko.

Ustawowe odległości