Maksymalny mnożnik w przypadku samorządowców zostanie zwiększony z 7 do 11,2. Oznacza to, że ich najwyższe wynagrodzenie wzrośnie z 12 526 zł brutto do ponad 20 tys. zł brutto (przy założeniu, że zostanie to uregulowane w rozporządzeniu Rady Ministrów, a następnie w stosownych uchwałach radnych).
Zdzisław Siepiera, sprawozdawca projektu z sejmowej komisji finansów publicznych, zaznaczył, że nie było żadnych głosów sprzeciwu wobec podwyższenia uposażeń dla radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta, starostów i marszałków. – Dyskusja skupiła się na wzroście wynagrodzenia Prezydenta RP. Opozycja podnosiła, że podwyżka ta powinna być uchwalona dopiero od kolejnej kadencji, co nie zostało zaakceptowane przez większość komisji – podkreślił.