Projekt nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw został przygotowany przez grupę posłów z PiS. Główne jego założenia to zwiększenie maksymalnych limitów uposażeń dla radnych i lokalnych włodarzy. Zdaniem ekspertów podwyżki są zasadne, tym bardziej że osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę, a nie wyboru, często zarabiają więcej od swoich przełożonych. Sami samorządowcy są bardzo mocno podzieleni co do wzrostu ich wynagrodzeń.
Długi proces